Main page / Trang chủ

New / Mới

I am incredibly honored and humbled to be made a Member of the Order of Australia (AM). It came with a total surprise. It is also very special to me because 40 years ago on this day (26/1/2022) I came to Australia as a refugee. I have jotted down a few words of thankyou and perspective here.

Scientific Meeting of the Asian Federation of Osteoporosis Societies (AFOS2022, 21/1/2022 to 23/1/2022). I am going to deliver a lecture on unmet needs of osteoporosis care in AFOS2022 (21/1). I am also going to talk about the issue of irreproducibility in scientific research and the measures that we at Osteoporosis and Sarcopenia will take to rectify the problem. Update 23/1/2022: It is my pleasure to announce that 2 members of my research lab (Dr. Thach Tran and Tommy Nguyen) have won the first prize, and one member (Dr Nguyen Thai Hoa) has won the runner-up award for his work on asymptomatic vertebral fracture.

Blog (tiếng Việt): Bài viết về Thiền sư Thích Nhất Hạnh (1926 – 2022) và di sản tinh thần của ông. Những cái mốc thời gian dẫn đến “sự kiện Thiền Am” hôm nay.

Medium blog (tiếng Anh): Feeling old in your bone? Your Skeletal Age may be the reason. Bài này giới thiệu khái niệm ‘Tuổi Xương’ do tôi đề xướng trong một nghiên cứu quan trọng mới công bố trên eLife.

Bài giảng trên youtube: Qui trình nghiên cứu lâm sàng. Đây là bài nói chuyện (bản đầy đủ) trong Hội nghị quốc tế về thần kinh học ở Tiền Giang và các tỉnh miền Nam vào ngày 11/12/2021.

Thông báo Giải thưởng Alexandre Yersin cho những công bố khoa học xuất sắc trong năm 2020-2021. Chúng tôi hân hạnh mời các bạn là bác sĩ hay nhà nghiên cứu tham dự giải thưởng bằng cách nộp bài báo khoa học. Chi tiết giải thưởng và điều lệ có thể xem ở trang Alexandre Yersin Prize.

Sức khoẻ xương (bone health page): trang chuyên về loãng xương.

Intro / Giới thiệu

Welcome to my website! I am a medical scientist who specializes in osteoporosis and bone-related diseases. My lifetime goal is to discover etiologic factors, including genes and exposomic metabolites, that contribute to the development of osteoporosis, and then translate the discovery into prevention of fragility fracture. I pursue both clinical and genetic research, often combining the two, to address issues that are transformational and leading to better treatment and control of osteoporosis. I conduct my research at both UTS (Australia) and Vietnam.

My osteoporosis research group in Australia and Vietnam is consisted of doctors, molecular scientists, and data scientists.

I currently hold 3 professorships in osteoporosis research (UNSW Sydney), predictive medicine (UTS Australia), and epidemiology (University of Notre Dame Australia). I also hold appointments as Distinguished Visiting Professor of Ton Duc Thang University (Vietnam), Honorary Professor of Hanoi University of Pharmacy (Vietnam), Honorary Professor of Danang University (Vietnam), and a number of other visiting professorships in Vietnam, Thailand and Europe.  

I came to Australia as a refugee, and my life journey is documented in this article. I have always considered myself lucky to have worked with many wonderful mentors and talented students from all over the world. Through working with them and colleagues around the world, I often come to the realization that I know next to nothing.

My official webpages at UNSW Sydney and University of Technology Sydney (UTS).

Mến chào các bạn đến trang web cá nhân của tôi. Tôi chuyên nghiên cứu về bệnh loãng xương và các bệnh liên quan đến loãng xương. Mục tiêu và cũng là sứ mệnh lâu dài của chương trình nghiên cứu của tôi là khám phá những gen và những yếu tố cơ, lối sống và môi trường có liên quan đến loãng xương. Do đó, tôi theo đuổi hai hướng nghiên cứu di truyền và dịch tễ học, nhưng thường dùng cả hai để tiến đến một cách điều trị và phòng ngừa gãy xương tốt hơn ở cộng đồng.

Nhóm nghiên cứu của tôi ở Úc và Việt Nam bao gồm các bác sĩ, các nhà khoa học di truyền và khoa học dữ liệu.

Chức vụ chánh của tôi là Senior Principal Fellow (còn gọi là Australia Fellow) thuộc Hội đồng Quốc gia về Y tế và Y khoa Úc. Ngoài ra, tôi còn giữ chức Giáo sư về loãng xương thuộc Khoa Y, ĐH New South Wales; Giáo sư Y khoa tiên lượng thuộc ĐH Công nghệ Sydney (UTS); và Giáo sư kiêm nhiệm về dịch tễ học và thống kê học thuộc ĐH Notre Dames. Ở Việt Nam, tôi được bổ nhiệm hay trao chức danh Giáo sư xuất sắc của ĐH Tôn Đức Thắng, Giáo sư Danh dự của ĐH Dược Hà Nội, và giáo sư thỉnh giảng ở một số đại học Âu châu và Á châu.

Tôi đến Úc vào năm 1982 như là một ‘Thuyền Nhân’, và tôi có ghi lại đôi dòng về hành trình gian nan đó trong một cái note ở đây (tiếng Việt) và tiếng Anh). Các bạn cũng có thể tìm hiểu qua cuộc trò chuyện dài với phóng viên của Tạp chí Sức khỏe vào cuối năm 2019 và những trải lòng liên quan đến những việc làm ở nước ngoài và trong nước, cùng những suy tư.

Tôi có 2 trang web chánh thức do Đại học New South Wales (UNSW Sydney) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS) quản lí.

Some recent publications / Bài báo khoa học mới

 • Nguyen TV. Personalised assessment of fracture risk: which tool? Aust J Gen Pract 2022; in-press.
 • Agarwal A, Leslie WD, Nguyen TV, Morin SN, Lix LM, Eisman JA. Performance of the Garvan Fracture Risk Calculator in Individuals with Diabetes: A Registry-Based Cohort Study. Calcif Tissue Int. 2022 Jan 7. doi: 10.1007/s00223-021-00941-1.
 • Agarwal A, Leslie WD, Nguyen TV, Morin SN, Lix LM, Eisman JA. Predictive performance of the Garvan Fracture Risk Calculator: a registry-based cohort study. Osteoporos Int. 2021 Nov 28. doi: 10.1007/s00198-021-06252-3
 • Iuliano S, Poon S, Robbins J, Bui M, Wang X, de Groot L, van Loan M, Zadeh A, Liew D, Nguyen T, Seeman S. Dietary Sources of Calcium and Protein And Hip Fractures and Falls in Institutionalised Older Adults: a Cluster-Randomised Controlled Trial. BMJ 21/10/2021.
 • Nguyen TV. Personalized fracture risk assessment: where are we at? Expert Review in Endocrinology and Metabolism 2021; 16:191-200.
 • Ho-Le et al. Epidemiological transition to mortality and re-fracture following an initial fracture. eLife 2021. https://elifesciences.org/articles/61142
 • Phan DX et al. Trends in breast cancer incidence in Ho Chi Minh City 1996–2015: A registry-based study. PLoS ONE 2021
 • Nguyen HG, Le NV, Nguyen-Duong KH, Ho-Pham LT, Nguyen TV. Reference values of body composition parameters for Vietnamese men and women. European Journal of Clinical Nutrition 2021; In-press.
 • Nguyen HG, Pham MTD, Ho-Pham LT, Nguyen TV. Lean mass and peak bone mineral density. Osteoporosis and Sarcopenia 2020;6:212-216
 • Nguyen TV. Uncertain effects of hydroxychloroquine and azithromycin on SARS-Cov-2 viral load. Int J Antimicrob Agents 2021 Jan;57(1):106169. (Commentary)
 • Nguyen TV, Frost SA. Effect of steroids on Covid-19 mortality risk: a Bayesian interpretation. Clin Infect Dis. 2020 Nov 29:ciaa1783. (Commentary)
 • Nguyen TV. Common methodological issues and suggested solutions in bone research. Osteoporosis & Sarcopenia 2020;In-press. https://doi.org/10.1016/j.afos.2020.11.008.
 • Nguyen TV, Eisman JA. Post‐GWAS Polygenic Risk Score: Utility and Challenges. JBMR Plus 2020.
 • Nguyen TV. Toward the era of precision fracture risk assessment. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Jul 1;105(7):dgaa222. doi: 10.1210/clinem/dgaa222.
 • Ho-Le TP, Tran HTT, Center JR, Eisman JA, Nguyen HT, Nguyen TV. Assessing the clinical utility of genetic profiling in fracture risk prediction: a decision curve analysis. Osteoporos Int. 2020 Aug 12. doi: 10.1007/s00198-020-05403-2.

Navigation / Nội dung trang web

about me | blog & notes | research | publications | osteoporosis | methods | Nguyen’s research group | về tôi | blog: nhựt kí mạng | dòng đời qua hình ảnh | scientific writing | lectures | video lectures