Intro

Welcome to my website! I am a medical scientist who specializes in osteoporosis and bone-related diseases. My lifetime goal is to discover etiologic factors, including genes and exposomic metabolites, that contribute to the development of osteoporosis, and then translate the discovery into prevention of fragility fracture. I pursue both clinical and genetic research, often combining the two, to address issues that are transformational and leading to better treatment and control of osteoporosis.

My research is primarily based at the Garvan Institute’s Laboratory of Genetics and Epidemiology of Osteoporosis. I have also been running a large scale study in Vietnam (the Vietnam Osteoporosis Study) that complements my work in Australia. I currently have a number of projects that are suitable to PhD candidates and postdocs. I am looking for candidates with strong background in clinical research, epidemiology, genetics, genomics, and bioinformatics to solve problems related to osteoporosis and its diseasome. If you are interested in joining my laboratory as a PhD student or a postdoc or a visiting scientist, please feel free to contact me for more detailed description of these projects.

I currently hold 3 professorships in osteoporosis research (UNSW Sydney), predictive medicine (UTS Australia), and epidemiology (University of Notre Dame Australia). I also hold appointments as Distinguished Visiting Professor of Ton Duc Thang University (Vietnam), Honorary Professor of Hanoi University of Pharmacy (Vietnam), Honorary Professor of Danang University (Vietnam), and a number of other visiting professorships in Vietnam, Thailand and Europe.  

I came to Australia as a refugee, and my life journey is documented in this article. I have always considered myself lucky to have worked with many wonderful mentors and talented students from all over the world. Through working with them and colleagues around the world, I often come to the realization that I know next to nothing.

My official webpages at UNSW Sydney and University of Technology Sydney (UTS).

Mến chào các bạn đến trang web cá nhân của tôi. Tôi chuyên nghiên cứu về bệnh loãng xương và các bệnh liên quan đến loãng xương. Mục tiêu và cũng là sứ mệnh lâu dài của chương trình nghiên cứu của tôi là khám phá những gen và những yếu tố cơ, lối sống và môi trường có liên quan đến loãng xương. Do đó, tôi theo đuổi hai hướng nghiên cứu di truyền và dịch tễ học, nhưng thường dùng cả hai để tiến đến một cách điều trị và phòng ngừa gãy xương tốt hơn ở cộng đồng.

Những nghiên cứu của tôi chủ yếu được thực hiện Labo về di truyền loãng xương của Viện Garvan (tôi là giám đốc của Labo này). Tôi còn có một Labo nghiên cứu cơ xương ở ĐH Tôn Đức Thắng, nơi tôi và đồng nghiệp thực hiện một nghiên cứu qui mô lớn nhứt nhì ở Á châu, mà chúng tôi đặt tên là “Vietnam Osteoporosis Study“. Tôi đang tìm nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc ‘visiting scientist’ để tham gia nghiên cứu. Nếu bạn là bác sĩ, nhà khoa học có kinh nghiệm về xương khớp và di truyền học, tôi muốn chào đón các bạn.

Chức vụ chánh của tôi là Senior Principal Fellow (còn gọi là Australia Fellow) thuộc Hội đồng Quốc gia về Y tế và Y khoa Úc. Ngoài ra, tôi còn giữ chức Giáo sư về loãng xương thuộc Khoa Y, ĐH New South Wales; Giáo sư Y khoa tiên lượng thuộc ĐH Công nghệ Sydney (UTS); và Giáo sư kiêm nhiệm về dịch tễ học và thống kê học thuộc ĐH Notre Dames. Ở Việt Nam, tôi được bổ nhiệm hay trao chức danh Giáo sư xuất sắc của ĐH Tôn Đức Thắng, Giáo sư Danh dự của ĐH Dược Hà Nội, và giáo sư thỉnh giảng ở một số đại học Âu châu và Á châu (chỉ là chức danh chớ không có thực chất).

Tôi đến Úc vào năm 1982 như là một ‘Thuyền Nhân’, và tôi có ghi lại đôi dòng về hành trình gian nan đó trong một cái note ở đây (tiếng Việt) và tiếng Anh). Các bạn cũng có thể tìm hiểu qua cuộc trò chuyện dài với phóng viên của Tạp chí Sức khỏe vào cuối năm 2019 và những trải lòng liên quan đến những việc làm ở nước ngoài và trong nước, cùng những suy tư.

Tôi có 2 trang web chánh thức do Đại học New South Wales (UNSW Sydney) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS) quản lí.

Navigation of website / nội dung trang web

about me | tôi là ai | blog tiếng việt | blog english | dòng đời qua hình ảnh

my research | my publications | osteoporosis | video lectures | research methods | scientific writing | data analysis

Recent activities

Youtube: bài giảng về sai sót trong phân tích trước-sau.

Blog (tiếng Việt): Diễn giải kết quả xét nghiệm covid-19

Medium (tiếng Anh): Is AstraZeneca associated with more blood clot than Pfizer vaccine?

Sức khoẻ xương (bone health page): trang chuyên về loãng xương

Some recent publications

 • Nguyen TV. Personalized fracture risk assessment: where are we at? Expert Review in Endocrinology and Metabolism 2021; in-press.
 • Nguyen HG, et al. Discordance between quantitative ultrasound and dual-enery X-ray absorptiometry in bone mineral density: the Vietnam Osteoporosis Study. Osteoporosis and Sarcopenia, 2021; online 20/3/2021.
 • Ho-Le et al. Epidemiological transition to mortality and re-fracture following an initial fracture. eLife 2021. https://elifesciences.org/articles/61142
 • Phan DX et al. Trends in breast cancer incidence in Ho Chi Minh City 1996–2015: A registry-based study. PLoS ONE 2021
 • Nguyen HG, Le NV, Nguyen-Duong KH, Ho-Pham LT, Nguyen TV. Reference values of body composition parameters for Vietnamese men and women. European Journal of Clinical Nutrition 2021; In-press.
 • Nguyen HG, Pham MTD, Ho-Pham LT, Nguyen TV. Lean mass and peak bone mineral density. Osteoporosis and Sarcopenia 2020;6:212-216
 • Nguyen TV. Uncertain effects of hydroxychloroquine and azithromycin on SARS-Cov-2 viral load. Int J Antimicrob Agents 2021 Jan;57(1):106169. (Commentary)
 • Nguyen TV, Frost SA. Effect of steroids on Covid-19 mortality risk: a Bayesian interpretation. Clin Infect Dis. 2020 Nov 29:ciaa1783. (Commentary)
 • Nguyen TV. Common methodological issues and suggested solutions in bone research. Osteoporosis & Sarcopenia 2020;In-press. https://doi.org/10.1016/j.afos.2020.11.008.
 • Nguyen TV, Eisman JA. Post‐GWAS Polygenic Risk Score: Utility and Challenges. JBMR Plus 2020.
 • Nguyen TV. Toward the era of precision fracture risk assessment. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Jul 1;105(7):dgaa222. doi: 10.1210/clinem/dgaa222.
 • Ho-Le TP, Tran HTT, Center JR, Eisman JA, Nguyen HT, Nguyen TV. Assessing the clinical utility of genetic profiling in fracture risk prediction: a decision curve analysis. Osteoporos Int. 2020 Aug 12. doi: 10.1007/s00198-020-05403-2.
 • Ho-Pham LT, Doan MC, Van LH, Nguyen TV. Development of a model for identification of individuals with high risk of osteoporosis. Arch Osteoporos. 2020 Jul 22;15(1):111. doi: 10.1007/s11657-020-00788-3.
 • Nguyen TV, Rivadeneira F, Civitelli R. New Guidelines for Data Reporting and Statistical Analysis: Helping Authors With Transparency and Rigor in Research. J Bone Miner Res. 2019 Nov;34(11):1981-1984. doi: 10.1002/jbmr.3885.