Intro

Welcome to my website! I am a medical scientist who specializes in osteoporosis and bone-related diseases. My lifetime goal is to discover etiologic factors, including genes and exposomic metabolites, that contribute to the development of osteoporosis, and then translate the discovery into prevention of fragility fracture. I pursue both clinical and genetic research, often combining the two, to address issues that are transformational and leading to better treatment and control of osteoporosis.

I am a National Health and Medical Research Council (NHMRC) Leadership Fellow III, and Senior Principal Research Fellow of the Garvan Institute of Medical Research. I currently hold 3 professorships in osteoporosis research (UNSW Sydney), predictive medicine (UTS Australia), and epidemiology (University of Notre Dame Australia). I also hold appointments as Distinguished Visiting Professor of Ton Duc Thang University (Vietnam), Honorary Professor of Hanoi University of Pharmacy (Vietnam), Honorary Professor of Danang University (Vietnam), and a number of other visiting professorships in Vietnam, Thailand and Europe.  

My research is primarily based at the Garvan Institute’s Laboratory of Genetics and Epidemiology of Osteoporosis. I have also been running a large scale study in Vietnam (the Vietnam Osteoporosis Study) that complements my work in Australia. I currently have a number of projects that are suitable to PhD candidates and postdocs. I am looking for candidates with strong background in clinical research, epidemiology, genetics, genomics, and bioinformatics to solve problems related to osteoporosis and its diseasome. If you are interested in joining my laboratory as a PhD student or a postdoc or a visiting scientist, please feel free to contact me for more detailed description of these projects.

I have always considered myself lucky to have worked with many wonderful mentors and talented students from all over the world. Through working with them and colleagues around the world, I often come to the realization that I know next to nothing.

My official webpages at UNSW Sydney and University of Technology Sydney (UTS) 

Mến chào các bạn đến trang web cá nhân của tôi. Tôi chuyên nghiên cứu về bệnh loãng xương và các bệnh liên quan đến loãng xương. Mục tiêu và cũng là sứ mệnh lâu dài của chương trình nghiên cứu của tôi là khám phá những gen và những yếu tố cơ, lối sống và môi trường có liên quan đến loãng xương. Do đó, tôi theo đuổi hai hướng nghiên cứu di truyền và dịch tễ học, nhưng thường dùng cả hai để tiến đến một cách điều trị và phòng ngừa gãy xương tốt hơn ở cộng đồng.

Chức vụ chánh của tôi là Senior Principal Fellow thuộc Hội đồng Quốc gia về Y tế và Y khoa Úc. Ngoài ra, tôi còn giữ chức Giáo sư về loãng xương thuộc Khoa Y, ĐH New South Wales; Giáo sư Y khoa tiên lượng thuộc ĐH Công nghệ Sydney (UTS); và Giáo sư kiêm nhiệm về dịch tễ học và thống kê học thuộc ĐH Notre Dames. Ở Việt Nam, tôi được bổ nhiệm hay trao chức danh Giáo sư xuất sắc của ĐH Tôn Đức Thắng, Giáo sư Danh dự của ĐH Dược Hà Nội, Giáo sư thỉnh giảng của ĐH Y Hà Nội, và Giáo sư Danh dự của ĐH Đà Nẵng. Ngoài Việt Nam, tôi từng giữ chức Giáo sư thỉnh giảng của một số đại học ở Thái Lan, Âu châu, Hồng Kông, và Hoa Kì.

Những nghiên cứu của tôi chủ yếu được thực hiện Labo về di truyền loãng xương của Viện Garvan (tôi là giám đốc của Labo này). Tôi còn có một Labo nghiên cứu cơ xương ở ĐH Tôn Đức Thắng, nơi tôi và đồng nghiệp thực hiện một nghiên cứu qui mô lớn nhứt nhì ở Á châu, mà chúng tôi đặt tên là “Vietnam Osteoporosis Study“. Tôi đang tìm nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc ‘visiting scientist’ để tham gia nghiên cứu. Nếu bạn là bác sĩ, nhà khoa học có kinh nghiệm về xương khớp và di truyền học, tôi muốn chào đón các bạn.

Tôi không biết nói gì thêm, nhưng các bạn có thể tìm hiểu qua cuộc trò chuyện dài với phóng viên của Tạp chí Sức khỏe vào cuối năm 2019. Đó là bài phỏng vấn mà phóng viên đã cho tôi cơ hội trải lòng về những việc làm ở nước ngoài và trong nước, cùng những suy tư. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình may mắn vì được hướng dẫn bởi các thầy tốt và làm việc với các nghiên cứu sinh tài giỏi. Qua làm việc với họ và các đồng nghiệp , tôi nhận ra một điều đơn giản là mình gần như không biết gì cả.

Tôi còn có 2 trang web chánh thức do đại học quản lí: Đại học New South Wales (UNSW Sydney) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Recent activities

Bài giảng về chu chuyển xương và phương pháp hồi qui logistic đa thức trên kênh youtube (cập nhựt 17/1/2021)

Bài viết “Qui luật phổ quát của sự thành công” và “Hiệu quả vaccine có cao?” (16/1/2021)

Bài viết (tiếng Anh) về hiệu quả vaccine trên medium (15/1/2021)

Trang chuyên về loãng xương: sức khoẻ xương (bone health page)

Sách mới xuất bản: “Mô hình hồi qui và khám phá khoa học” (Nxb Tổng Hợp, 11/2020)

Some recent publications

Nguyen HG, Le NV, Nguyen-Duong KH, Ho-Pham LT, Nguyen TV. Reference values of body composition parameters for Vietnamese men and women. European Journal of Clinical Nutrition 2021; In-press.

Nguyen HG, Pham MTD, Ho-Pham LT, Nguyen TV. Lean mass and peak bone mineral density. Osteoporosis and Sarcopenia 2020;6:212-216

Nguyen TV. Uncertain effects of hydroxychloroquine and azithromycin on SARS-Cov-2 viral load. Int J Antimicrob Agents 2021 Jan;57(1):106169. (Commentary)

Nguyen TV, Frost SA. Effect of steroids on Covid-19 mortality risk: a Bayesian interpretation. Clin Infect Dis. 2020 Nov 29:ciaa1783. (Commentary)

Nguyen TV. Common methodological issues and suggested solutions in bone research. Osteoporosis & Sarcopenia 2020;In-press. https://doi.org/10.1016/j.afos.2020.11.008.

Nguyen TV, Eisman JA. Post‐GWAS Polygenic Risk Score: Utility and Challenges. JBMR Plus 2020.

Nguyen TV. Toward the era of precision fracture risk assessment. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Jul 1;105(7):dgaa222. doi: 10.1210/clinem/dgaa222.

Ho-Le TP, Tran HTT, Center JR, Eisman JA, Nguyen HT, Nguyen TV. Assessing the clinical utility of genetic profiling in fracture risk prediction: a decision curve analysis. Osteoporos Int. 2020 Aug 12. doi: 10.1007/s00198-020-05403-2.

Ho-Pham LT, Doan MC, Van LH, Nguyen TV. Development of a model for identification of individuals with high risk of osteoporosis. Arch Osteoporos. 2020 Jul 22;15(1):111. doi: 10.1007/s11657-020-00788-3.

Nguyen TV, Rivadeneira F, Civitelli R. New Guidelines for Data Reporting and Statistical Analysis: Helping Authors With Transparency and Rigor in Research. J Bone Miner Res. 2019 Nov;34(11):1981-1984. doi: 10.1002/jbmr.3885.

Sách mới nhứt của tôi viết trong thời gian dịch Vũ Hán, và mới xuất bản tháng 11/2020. Đây là cuốn sách đầu tiên về mô hình hồi qui (regression models) ở Việt Nam. Mong các bạn ủng hộ.

Navigation of website / nội dung trang web

my research | my publications | blog tiếng việt & english | about me | về tôi

bài giảng video lectures | research methods | scientific writing | data analysis | osteoporosis