"Garvan Fracture Risk Calculator" 10 tuổi.

Mười năm trước ngày này, chúng tôi triển khai một mô hình tiên lượng gãy xương có tên là “Garvan Fracture Risk Calculator”. Đây là một trong những phát triển quan trọng trong chuyên ngành loãng xương, vì nó thay đổi cách đánh giá về loãng xương từ một yếu tố (như mật độ xương) sang cách đánh giá đa yếu tố, và dùng mô hình thay vì dùng ý kiến cá nhân theo truyền thống “yes/no”. Tôi gọi đó là “Personalized Risk Assessment”.

Mô hình Garvan rất đơn giản về mặt kĩ thuật, nhưng nó phức tạp về dữ liệu và logistics. Phải cần đến 20 năm để có dữ liệu cho việc phát triển mô hình. Chúng tôi phải theo dõi hơn 2000 người cao tuổi suốt 20 năm trời để có những dữ liệu đắt tiền (thời đó). Không dễ dàng chút nào trong thực tế. Nếu không có NHMRC tài trợ cho, thì chúng tôi không thể triển khai được. Khi đã có mô hình rồi, còn phải triển khai nó. Triển khai xong, còn phải đi thuyết phục cộng đồng y khoa thế giới (và ngay cả tại Úc) để người ta biết đến và sử dụng. Nói như vậy để thấy triển khai mô hình tiên lượng trong y khoa không hề đơn giản như nhiều người ngoài y khoa tưởng hay nghĩ.

Dạo đó, Nguyễn Đình Nguyên và tôi bàn trong lab phải làm gì, và làm nhanh. Phải làm nhanh vì tôi biết một nhóm do WHO tài trợ cũng đang tiến hành như chúng tôi. Chúng tôi đã công bố bài báo trước họ. Năm 2007 chúng tôi công bố trên Osteoporosis International, một năm sau thì nhóm kia công bố cũng trên tập san đó. Khi mới xuất bản, nhiều người trong chuyên ngành gọi là “Nguyen’s Model” vì tác giả đầu là “Nguyen D. Nguyen”. Nhưng sau này Garvan không hài lòng vì họ không muốn cá nhân hoá (?) Nhưng dù sao thì đây cũng là một đóng góp mang tính fundamental của người Việt trong chuyên ngành loãng xương.

Đã có hàng trăm bài báo theo sau mô hình Garvan, và hàng ngàn trích dẫn. Nó khắc cái tên “Garvan” trong chuyên ngành loãng xương. (Ông viện trưởng nói vậy). Luận án của Nguyên được giải thưởng của Garvan, và nhiều giải thưởng từ các hiệp hội lớn trên thế giới. Đây là vài “personal reflection” của tôi về quá trình phát triển và triển khai mô hình Garvan:

https://www.nguyenvantuan.info/research-blog/the-garvan-fracture-risk-calculator-is-10-years-old

Một trong những ý nguyện của tôi là trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình tương tự cho Việt Nam và Á châu. Chúng tôi đã có dữ liệu từ công trình VOS, nên vấn đề chỉ là thời gian và expertise mà thôi. Tháng 4 và tháng 5 này tôi sẽ đi quảng bá cái ý tưởng đó ở Seoul và Hồng Kông, và sẽ thuyết phục vài nước Á châu tham gia thành lập một tập đoàn khoa học loãng xương.