Thư mời buổi tọa đàm về "Nghiên cứu và xuất bản khoa học"

Viện Sốt Rét – Kí Sinh Trùng (VSR-KST) hân hạnh mời các bạn quan tâm đến tham dự một buổi tọa đàm về nghiên cứu và xuất bản khoa học vào ngày 30/5/2019 (1). Đây là một trong hàng loạt seminar và workshop nhân dịp tôi về VN dự hội nghị. Chương trình của buổi tọa đàm sẽ là 4 bài nói chuyện như sau:

1. Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học bắt đầu bằng một câu hỏi nghiên cứu (research question). Nhưng làm sao để có một câu hỏi nghiên cứu cho tốt, và dựa vào tiêu chuẩn gì để đánh giá một câu hỏi nghiên cứu. Mỗi người có một hay nhiều câu trả lời, nhưng trong bài nói chuyện này, tôi sẽ trình bày cái KHOA HỌC đằng sau việc đi đến một câu hỏi nghiên cứu và tiêu chuẩn để đánh giá câu hỏi nghiên cứu. Tôi sẽ trình bày một số ví dụ sinh động để minh họa.

2. Cách phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu trong khoa học là một CÔNG NGHỆ. Người ta đánh giá một nghiên cứu khoa học qua phương pháp phân tích dữ liệu. Khoảng 70% các bài báo khoa học bị từ chối là do phân tích dữ liệu sai. Trong bài nói chuyện này, tôi sẽ nói tại sao không cần ứng dụng những phương pháp “hộp đen” (black box methods), mà nên tập trung vào những phương pháp chuẩn và kết quả có thể diễn giải được dễ dàng. Nhưng phân tích dữ liệu phải được thực hiện một cách có hệ thống và có kế hoạch, chứ không nên tùy tiện và càng không nên ‘tra tấn dữ liệu.’

3. Cách trình bày dữ liệu trong các báo cáo khoa học

Trình bày kết quả phân tích dữ liệu là một NGHỆ THUẬT, nhưng cũng là một khoa học. Một bài báo có những bảng số liệu rõ ràng và những biểu đồ sinh động là một yếu tố rất quan trọng nâng cao xác suất bài báo được chấp nhận. Nhưng ít ai biết rằng có hẳn những nguyên tắc về soạn bảng số liệu và biểu đồ. Trong bài nói chuyện này, tôi sẽ minh họa các nguyên tắc đó với những ví dụ cụ thể. Sau bài này các bạn sẽ biết được tại sao trình bày dữ liệu là một nghệ thuật mà cũng là một khoa học rất quan trọng.

4. Cách viết bài báo khoa học

Soạn một bài báo khoa học cho đúng chuẩn mực quốc tế là một thách thức lớn đối với nhiều đồng nghiệp trong nước. (Nhưng ngay cả ở nước ngoài, người bản xứ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc viết bài báo khoa học). Trong bài nói chuyện này, tôi sẽ trình bày những nguyên tắc về cách viết tựa đề, cách viết bản tóm tắt, và cấu trúc IMRaD của một bài báo khoa học. Tôi cũng sẽ chia sẻ công thức viết văn khoa học mà tôi đặt tên là IDEA (idea + data + English + art).

Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ khám phá nhiều điều mới từ buổi tọa đàm này. Bốn bài sẽ có những yếu tố khoa học, công nghệ và nghệ thuật. Tôi bảo đảm các bạn sẽ không phí một ngày đâu. Các bạn có thể liên lạc Nguyễn Thanh Hoàng (ĐT 0903-789-691) hoặc email về phongqlkhdt@gmai.com để ghi danh.

Chi phí: theo Viện SR-KST thì ‘tùy hỉ’. 🙂

Hi vọng sẽ gặp các bạn tại Viện Sốt Rét – Kí Sinh Trùng ngày 30/5/2019, tại địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, Quận 5.

===

(1) http://impehcm.org.vn/noi-dung/tin-y-te/thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-du-buoi-tao-dam-voi-gs-nguyen-van-tuan.html