Thông báo Giải thưởng Alexandre Yersin 2019-2020

Hội HELVIETMED mới ra thông báo về Giải thưởng “Alexandre Yersin Prize for Outstanding Medical Publications” cho năm 2019-2020. Đây là giải thưởng dành cho các nhà khoa học y học người Việt Nam, và nghiên cứu phải thực hiện tại Việt Nam chủ trì bởi người Việt Nam. Ý tưởng chính là khuyến khích nội lực nghiên cứu y học của người Việt, và mặt khác là “lăng xê” các nhà khoa học cũng như công trình nghiên cứu có ý nghĩa.

Image result for Alexandre Yersin (22/9/1863 - 1/3/1943)

Alexandre Yersin (22/9/1863 – 1/3/1943)

1. Tôn chỉ

Đây là giải thưởng do Hiệp hội Y khoa Thuỵ Sĩ – Việt Nam (Swiss-Vietnamese Medical Association, hay HELVIETMED) sáng lập nhằm ghi nhận những thành tựu khoa học xuất sắc. Giải thưởng dựa trên công bố quốc tế trong vòng 24 tháng (tính đến ngày trao giải thưởng). Qua giải thưởng, Ban tổ chức cũng muốn khuyến khích các bác sĩ và nhà nghiên cứu y học ở Việt Nam đóng góp vào y văn quốc tế.

Giải thưởng được sáng lập để tôn xưng Bác sĩ Alexandre Émile-John Yersin (1863 – 1943), một nhà nghiên cứu y học tiền phong ở Việt Nam, và cũng là người đã phát hiện bubonic plague bacillusvà Yersinia pestis. Nghiên cứu của ông thể hiện những đóng góp mang tính cơ bản về bệnh dịch và giúp xoá bỏ căn bệnh đã gây cho hàng triệu tử vong trong thế kỉ qua.

2. Mục tiêu

Mục tiêu chính của Giải thưởng “Alexendre Yersin Prize” là khuyến khích các nhà nghiên cứu y học ở Việt Nam đóng góp vào y văn quốc tế, và ghi nhận những thành tựu khoa học xuất sắc. Giải thưởng dựa trên công bố quốc tế trong vòng 24 tháng (tính đến ngày trao giải thưởng).

3. Tiêu chuẩn tham dự

 • Những bài báo khoa học đã được công bố trên các tập san y học trong vòng 24 tháng (tính đến ngày trao giải);
 • Chỉ xem xét những bài “original article” hay “case reports” có dữ liệu gốc;
 • Nghiên cứu phải được thực hiện ở Việt Nam;
 • Ứng viên phải là tác giả đầu và chủ trì (correspondence author) của bài báo, hoặc là “main author” mà đóng góp được ghi rõ trong bài báo.

4. Tiêu chuẩn đánh giá

Đánh giá bài báo dựa trên 5 tiêu chuẩn sau đây: phẩm chất khoa học, tầm quan trọng, sự cách tân, tầm ảnh hưởng trong chuyên ngành, và uy tín của tập san.

 • Phẩm chất khoa học (tối đa 40 điểm): Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu; thiết kế nghiên cứu; cách phát biểu câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, trình bày kết quả, tính khúc chiết và lí giải dữ liệu.
 • Tầm quan trọng (tối đa 20 điểm): Ảnh hưởng đến thực hành lâm sàng; tiềm năng ảnh hưởng đến chính sách công.
 • Cách tân (tối đa 20 điểm): Phương pháp và kĩ thuật nghiên cứu; cách tiếp cận bằng thống kê học và diễn giải dữ liệu.
 • Tầm ảnh hưởng trong khoa học (tối đa 10 điểm): Phản ảnh qua số lần trích dẫn (không tính đến tự trích dẫn); số lần trích dẫn (nếu có) sẽ được đánh giá dựa trên chỉ số ảnh hưởng của tập san.
 • Uy tín của tập san (tối đa 10 điểm): Tập san thuộc một nhà xuất bản hay hiệp hội y khoa chính thống; các thước đo như Journal impact factor và eigenfactor.

5. Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học được sự tiến cử và phê chuẩn bởi các thành viên trong Helvietmed. Hội đồng gồm 7 chuyên gia độc lập. Trong nhiệm kì 2019-2020, các thành viên là:

 • Professor Tuan V. NGUYEN, University of New South Wales, Sydney, Australia.
 • Emeritus Professor Nu Viet VU, University of Geneva, Switzerland
 • Emeritus Professor Ezio GIACOBINI, University of Geneva, Switzerland
 • Emeritus Professor Jean-Pierre KRAEHENBUHL, CEO at Health Sciences eTraining Foundation, Lausanne, Switzerland
 • Professor Uyen HUYNH-DO, University Hospital of Bern, Switzerland
 • Dr Vincent VINH-HUNG, University Hospital of Martinique, France
 • Dr Quan-Vinh NGUYEN, Fribourg, Switzerland.

6. Nộp hồ sơ

Nói “hồ sơ” có vẻ phức tạp, nhưng trong thực tế thì rất đơn giản. Các ứng viên chỉ cần:

 • bản pdf bài báo khoa học dự thi;
 • bản tóm tắt 200 chữ về bài báo; và
 • lí lịch khoa học.

Hồ sơ gửi về Bs Nguyễn Quan Vinh tại địa chỉ: Qvnguyen@swissonline.ch. Thông tin tham khảo thêm: https://helvietmed.org

Hạn chót để nộp hồ sơ cho Giải Thưởng là ngày 31/12/2019. Nhưng ngay từ bây giờ, các bạn hãy chuẩn bị hồ sơ.

Trân trọng kính mời các ứng viên tham dư Giải thưởng Alexandre Yersin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s