Thu nhập của người Việt Nam hiện nay ra sao?

Thu nhập bình quân mỗi tháng của người Việt năm 2020 là 4.25 triệu đồng (chừng 200 USD), giảm chừng 1% so với năm 2019. Đó là kết quả của một cuộc điều tra về mức sống mới được công bố. Kết quả này cho thấy Việt Nam vẫn là một nước rất nghèo.

Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa mới công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020 [1]. Dữ liệu này cung cấp cho chúng ta một ‘bức tranh’ chung về đời sống kinh tế của người dân Việt Nam. Số liệu thì rất nhiều, nhưng tôi e rằng thông tin thì không bao nhiêu, dó cách trình bày dữ liệu và do chưa phân tích cặn kẽ. Dưới đây là vài thông tin thú vị:

Tính trung bình, năm 2020 người Việt Nam có thu nhập mỗi tháng là 4.25 triệu đồng (tức gần 200 USD) [2]. Con số này cho năm 2019 là 4.29 triệu đồng. Như vậy, thu nhập bình quân giảm khoảng 44.7 ngàn đồng. Rất có thể là do tác động của dịch Vũ Hán?

Như kì vọng, cư dân thành thị có thu nhập cao hơn nông thôn. Năm 2020, thu nhập của nhóm cư dân thành thị là 5.6 triệu đồng, cao hơn 60% so với thu nhập của nhóm cư dân nông thôn (3.5 triệu đồng). Trước đó, như năm 2018 và 2019, thì mức độ khác biệt giữa thành thị và nông thông thường là 80%.

Thu nhập bình quân của nhóm người “top 20%” giàu nhứt vào năm 2020 là 9.2 triệu đồng, và con số này cao gấp 8 lần so với thu nhập bình quân của nhóm người “bottom 20%” nghèo nhứt (1.14 triệu đồng). Sự khác biệt giữa hai nhóm ‘giàu nhứt’ và ‘nghèo nhứt’ này vào năm 2019 là 10 lần.

Phân tích theo vùng miền cho thấy vùng Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân cao nhứt (6.02 triệu / tháng), kế đến là Đồng Bằng Sông Hồng (5.08 triệu / tháng). Hai nơi có thu nhập bình quân thấp nhứt là miền núi phía Bắc (2.75 triệu / tháng) và Tây Nguyên (2.82 triệu / tháng).

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng / tháng) của người Việt năm 2020 phân chia theo vùng miền. “ĐBSH” = Đồng Bằng Sông Hồng; “ĐBSCL” = Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Dĩ nhiên, mấy con số này chỉ là số trung bình, và số trung bình thì rất dễ dẫn chúng ta đến sai lệch trong cách diễn giải và so sánh. Có vài con số tôi không hiểu mấy, nhưng đây là vấn đề khác.

Thu nhập bình quân của nhóm nghèo nhứt (Nhóm 1) là 1.14 triệu đồng, vậy mà họ chi tiêu 1.00 triệu đồng, thì làm sao dư dã gì được. Nhóm giàu nhứt (nhóm 5) thu nhập bình quân là 9.2 triệu đồng, và họ chi trung bình là 5.68 triệu đồng, tức còn tích luỹ được, thì hiểu được.

Nhưng những dữ liệu này cho thấy Việt Nam chúng ta vẫn là một nước nghèo, bởi vì thu nhập trung bình chỉ chừng 200 USD/tháng mà thôi. Con số này chỉ bằng 4% so với thu nhập bình quân ở Úc. Thậm chí, so với Thái Lan [3], con số 200 USD/tháng cũng rất thấp.

_____

[1] https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2022/06/Khao-sat-muc-song-2020.pdf

Khảo sát này dựa trên 46,980 hộ thuộc 3132 xã/phường, đại diện cho cả nước, các vùng, khu vực thành thị, nông thôn và tỉnh/thành phố.

[2] Xin nhấn mạnh con số này là ước tính từ cuộc khảo sát mức sống, nó không phải là “Per Capita GDP” (thu nhập bình quân đầu người) vốn tính bằng cách lấy GDP quốc gia chia cho dân số (tính cả trẻ em và người cao tuổi không đi làm). Per Capita GDP của Việt Nam là 2786 USD. Còn ước tính theo khảo sát này thì thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam là khoảng 2400 USD.

[3] https://biz30.timedoctor.com/average-salary-in-thailand

Ngay cả con số thu nhập bình quân ở Thái Lan cũng rất khác nhau giữa các nguồn. Theo nguồn này [3] thì thu nhập bình quân của người Thái là chừng 2904 USD/tháng (“its average monthly salary is 96,900 THB (2904 USD)”, nhưng theo một nguồn khác thì chỉ chừng 600 USD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s