Lễ trao giải thưởng Alexandre Yersin for Outstanding Publications

Tôi rất hân hạnh mời các bạn tham dự buổi lễ trao giải thưởng “Alexandre Yersin for Outstanding Publications” vào ngày thứ Bảy này. Chi tiết như sau:

Ngày: 30/7/2022

Giờ: 14:00 (2 PM) giờ Việt Nam

Địa điểm: Online (xem hướng dẫn)

Chương trình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s