25 năm với Viện Garvan

Năm 2018, Viện Garvan tròn 55 tuổi. Đó cũng là năm đánh dấu hơn 25 năm tôi đóng góp cho Viện Garvan. Viện chọn ra một số (hình như là 20) nhà khoa học đã làm nên ‘tên tuổi’ của Viện Garvan trong lịch sử hình thành và phát triển, và tôi là một trong số đó. Tôi xem đây như là một “memorabilia” (kỉ niệm) với Viện. Ngày 10/9/2021 tôi rời Viện Garvan và chuyển labo nghiên cứu về Đại học UTS, kết thúc 30 năm gắn bó với Viện. Trong thời gian tương đối dài đó tôi đã trở thành một nhân tố lịch sử của Viện, và Viện trở thành một yếu tố lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s