25 năm với Viện Garvan

Năm 2018, Viện Garvan tròn 55 tuổi. Đó cũng là năm đánh dấu hơn 25 năm tôi đóng góp cho Viện Garvan. Viện chọn ra một số (hình như là 20) nhà khoa học đã làm nên ‘tên tuổi’ của Viện Garvan trong lịch sử hình thành và phát triển, và tôi là một trong số đó. Tôi xem đây như là một “memorabilia” (kỉ niệm) với Viện.