Alexandre Yersin Prize

Đây là trang chánh thức về Giải thưởng Alexandre Yersin cho những công bố khoa học xuất sắc. Chi tiết về giải thưởng có thể xem qua dưới đây.

Chúng tôi (Hiệp hội y khoa Thuỵ Sĩ – Việt Nam) hân hạnh thông báo đến các bạn rằng giải thưởng “Alexandre Yersin Prize for Outstanding Medical Publications” cho năm 2020-2021 đã được thông báo. Hạn chót để nộp hồ sơ cho Giải Thưởng là ngày 30/4/2022 (nhưng ngay từ bây giờ, các bạn hãy chuẩn bị hồ sơ).

Đây là giải thưởng do Hiệp hội Y khoa Thuỵ Sĩ – Việt Nam (Swiss-Vietnamese Medical Association, hay HELVIETMED) sáng lập nhằm ghi nhận những thành tựu khoa học xuất sắc. Giải thưởng dựa trên công bố quốc tế trong vòng 24 tháng (tính đến ngày trao giải thưởng). Qua giải thưởng, Ban tổ chức cũng muốn khuyến khích các bác sĩ và nhà nghiên cứu y học ở Việt Nam đóng góp vào y văn quốc tế.

1.  Tôn chỉ

Giải thưởng được sáng lập để tôn xưng Bác sĩ Alexandre Émile-John Yersin (1863 – 1943), một nhà nghiên cứu y học tiền phong ở Việt Nam, và cũng là người đã phát hiện bubonic plague bacillusvà Yersinia pestis. Nghiên cứu của ông thể hiện những đóng góp mang tính cơ bản về bệnh dịch và giúp xoá bỏ căn bệnh đã gây cho hàng triệu tử vong trong thế kỉ qua.

Mục tiêu chính của Giải thưởng “Alexendre Yersin Prize” là khuyến khích các nhà nghiên cứu y học ở Việt Nam đóng góp vào y văn quốc tế, và ghi nhận những thành tựu khoa học xuất sắc. Giải thưởng dựa trên công bố quốc tế trong vòng 24 tháng (tính đến ngày trao giải thưởng).

2.  Tiêu chuẩn tham dự  

 • Những bài báo khoa học đã được công bố trên các tập san y học trong vòng 24 tháng (tính đến ngày trao giải);
 • Chỉ xem xét những bài “original article” hay “case reports” có dữ liệu gốc;
 • Nghiên cứu phải được thực hiện ở Việt Nam;
 • Ứng viên phải là tác giả đầu và chủ trì (correspondence author) của bài báo, hoặc là “main author” mà đóng góp được ghi rõ trong bài báo.   

3.  Tiêu chuẩn đánh giá   

Đánh giá bài báo dựa trên 5 tiêu chuẩn sau đây: phẩm chất khoa học, tầm quan trọng, sự cách tân, tầm ảnh hưởng trong chuyên ngành, và uy tín của tập san. 

 • Phẩm chất khoa học (tối đa 40 điểm): Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu; thiết kế nghiên cứu; cách phát biểu câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, trình bày kết quả, tính khúc chiết và lí giải dữ liệu.  
 • Tầm quan trọng (tối đa 20 điểm): Ảnh hưởng đến thực hành lâm sàng; tiềm năng ảnh hưởng đến chính sách công.
 • Cách tân (tối đa 20 điểm): Phương pháp và kĩ thuật nghiên cứu; cách tiếp cận bằng thống kê học và diễn giải dữ liệu.
 • Tầm ảnh hưởng trong khoa học (tối đa 10 điểm): Phản ảnh qua số lần trích dẫn (không tính đến tự trích dẫn); số lần trích dẫn (nếu có) sẽ được đánh giá dựa trên chỉ số ảnh hưởng của tập san.
 • Uy tín của tập san (tối đa 10 điểm): Tập san thuộc một nhà xuất bản hay hiệp hội y khoa chính thống; các thước đo như Journal impact factor và eigenfactor.

4.  Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học được sự tiến cử và phê chuẩn bởi các thành viên trong Helvietmed. Hội đồng gồm 7 chuyên gia độc lập. Trong nhiệm kì 2019-2020, các thành viên là:  

 • Professor Tuan V. NGUYEN, University of New South Wales, Sydney, Australia.
 • Professor Anh-Tuan DINH-XUAN, Paris, France.
 • Emeritus Professor Nu Viet VU, University of Geneva, Switzerland
 • Emeritus Professor Ezio GIACOBINI, University of Geneva, Switzerland
 • Emeritus Professor Jean-Pierre KRAEHENBUHL, CEO at Health Sciences eTraining Foundation, Lausanne, Switzerland
 • Professor Uyen HUYNH-DO, University Hospital of Bern, Switzerland
 • Dr Vincent VINH-HUNG, University Hospital of Martinique, France
 • Dr Quan-Vinh NGUYEN, Fribourg, Switzerland.

5.  Nộp hồ sơ

Nói “hồ sơ” có vẻ phức tạp, nhưng trong thực tế thì rất đơn giản. Các ứng viên chỉ cần:

 • bản pdf bài báo khoa học dự thi;
 • bản tóm tắt 200 chữ về bài báo; và
 • Lí lịch khoa học. 

Hồ sơ gửi về Bs Nguyễn Quan Vinh tại địa chỉ: Qvnguyen@swissonline.ch. Thông tin tham khảo thêm: https://helvietmed.org Trân trọng kính mời các ứng viên tham dư Giải thưởng Alexandre Yersin!

_____

Alexandre Yersin Prize for Outstanding Medical Publications Third Edition 2021-2022

We are pleased to launch the Alexandre Yersin Prize for Outstanding Publication for Vietnamese medical researchers. The Prize is named in honour of Dr Alexandre Émile-John Yersin (1863 – 1943) who was a great pioneer in medical research in Vietnam, and who discovered the bubonic plague bacillus and Yersinia pestis. His research represented fundamental contributions to the etiologic knowledge of plague and helped eliminate the epidemic disease that claimed millions of people over the century.

1.  Goal

The primary goal of the Alexandre Yersin Prize is to encourage medical researchers in Vietnam to make a significant contribution to the medical literature, and to recognise outstanding research achievements.

2.  Prize conferring organisations

Swiss-Vietnamese Medical Association (HELVIETMED)

Boulevard de Pérolles 10

CH-1700 Fribourg. Switzerland

in association with the

Consulate General of Switzerland

Bitexco Financial Tower, 37 th Floor

2 Hai Trieu, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

3.  Scientific Committee

The scientific committee, nominated or invited by Helvietmed, includes seven independent voting members. For the 2021-2022 term, the members are:

 • Professor Tuan V. NGUYEN, University of New South Wales, Sydney, Australia.
 • Professor Anh-Tuan DINH-XUAN, Paris, France.
 • Emeritus Professor  Nu Viet VU, University of Geneva, Switzerland
 • Emeritus Professor  Ezio GIACOBINI, University of Geneva, Switzerland
 • Emeritus Professor Jean-Pierre KRAEHENBUHL, CEO at Health Sciences eTraining Foundation, Lausanne, Switzerland
 • Professor Uyen HUYNH-DO, University Hospital of Bern, Switzerland
 • Dr Vincent VINH-HUNG, University Hospital of Martinique, France
 • Dr Quan-Vinh NGUYEN, Fribourg, Switzerland.

4.  Value of Prize

There are three prizes per year. Each prize is worth 30,000,000 VND.

5.  Eligibility criteria

Peer-reviewed papers published or accepted for publication in the last 24 months, i.e. in 2020 or 2021.

 • Only original articles and case reports with new data are considered.
 • Research must be conducted in Vietnam.
 • Candidate must be the first author and corresponding author of the published paper(s), or “main author” whose contribution is explicitly specified in the paper.

6.  Selection criteria 

The evaluation is based on five criteria: scientific quality, significance, innovation, scientific impact and journal prestige. 

Scientific quality (max 40 points)

 • Hypothesis-driven research questions;
 • Good research design;
 • Clear formulation of research questions and aims; clear presentation of results; coherent and reasoned interpretation of data.

Practical significance (max 20 points)

 • Impact on clinical practice;
 • Potential impact on public health policy.

Innovation (max 20 points)

 • Originality in technical methods, statistical approaches and interpretation.

Scientific impact (max 10 points)

 • Echo from the scientific community in terms of the number of citations received after publication. Self-citation is not counted;
 • The number of citations will be considered in relation to the journal impact factor.

Journal prestige (max 10 points)

 • Professional society affiliation and/or publisher;
 • Metrics based evaluation: Journal impact factor (IF), eigenfactor.

7.  Procedure for scoring

 • Each member of the scientific committee performs his/her rating based on the Selection Criteria.
 • A member may abstain from the rating of individual publications if he/she does not have the required expertise for critical evaluation.

The sum of scores obtained from all the rating members will be used to determine the three winners.

8.  Procedure of submission

Candidates are advised to prepare a short dossier that includes:

 • A PDF-version of the paper(s) for consideration;
 • A short non-technical essay (max 200 words) explains the rationale, aim, findings and significance of the paper.
 • The dossier should be addressed by email to Dr Quan-Vinh Nguyen, president of  HELVIETMED: Qvnguyen@swissonline.ch.

9.  Announcement

The announcement of the Prize will be broadcast in all communication channels available: Facebook, blogs, advertisements in non-medical journals, professional networks of Helvietmed members and their colleagues from Vietnamese universities. Help from the Swiss Consulate may be needed to reach other health-related authorities

10.  Conferring ceremony and presentation of the prize-winning publications

To honour the Prize winner as well as Alexandre Yersin, the prize-giving ceremony will be organised in association with the Swiss Consulate General in Ho Chi Minh City with the participation of the Consul General at a convenient venue.

To honour the authors for their work, we may be organising a scientific conference in which the authors may present their results to a larger public of physicians, researchers and other interested circles. The presentation in format powerpoint will also be put on our website.

11.  Time frame

 • Deadline of submission for 2022:  04/30/2022, midnight.
 • Outcome will be announced via email by 06/30/2022