Publications

I have authored or coauthored more than 320 peer-reviewed publications, including original articles, review articles, book chapters, and commentaries or editorials, largely from my current research interests. My work has been published in highest impact journals in the field, notably the J Bone Miner Res, J Clin Endocrinol Metab, Osteoporosis International, and Bone. A number of key papers are published in more general journals, including New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, BMJ, Ann Int Med, Nature, Nature Genetics, Nature Rev Endocrinol.

Many of my papers have generated a great deal of interests from colleagues around the world, and in many aspects, have been highly influential. Overall, my publications have been cited >30,000 times by other authors (as at 22/12/2020). My careerwise H index is 91 (Scopus, 4/2021), and I am among the world’s most-cited researchers (PLoS Biol 2020).

The list of my publications can be found in ORCID or my webpage at the University of New South Wales.

Công bố khoa học

Tính đến nay, tôi đã công bố hơn 320 bài báo khoa học (78 bài trong 5 năm qua). Trong số này, hơn 263 bài là ‘original research’ (bài nghiên cứu nguyên thuỷ), 28 bài xã luận và bình luận được mời viết, 15 bài tổng quan cũng do tập san mời viết, và 12 chương sách do các nhà xuất bản mời viết. Những bài nguyên thuỷ được công bố trên nhiều tập san trong chuyên ngành xương (như J Bone Miner Res, Bone, Osteoporosis International), nội tiết (J Clin Endocrinol Metab, Clinical Endocrinology), dịch tễ học (American Journal of Epidemiology, International Journal of Epidemiology), dinh dưỡng học (American Journal of Clinical Nutrition, European Journal of Clinical Nutrition), y khoa tổng quát (New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, British Medical Journal, v.v.), và khoa học chung (Nature, Nature Rev Endocrinology, Nature Genetics, Science, v.v.) Đa số (68%) là các bài từ labo của tôi và các em nghiên cứu sinh, postdoc, và phần còn lại là hợp tác nghiên cứu khoa học với các đồng nghiệp quốc tế, kể cả Việt Nam. Đa số các nghiên cứu của tôi tập trung vào chẩn đoán và tiên lượng gãy xương dùng các yếu tố dịch tễ học và yếu tố di truyền. 

Những công trình nghiên cứu của tôi được các đồng nghiệp trên thế giới chú ý. Một số bài được trích dẫn hơn 1000 lần và xếp vào nhóm ‘highly cited’, một số bài được các đồng nghiệp viết xã luận khen tặng. Tính đến nay, những nghiên cứu của tôi đã thu hút hơn 30,000 trích dẫn, và chỉ số H của tôi là 91 (theo Scopus, 4/2021).  Theo một công bố trên PLoS Biology (2019) tôi được vinh dự xếp vào hàng những nhà khoa học được trích dẫn nhiều trên thế giới (most-cited researchers). Ở Viện Garvan tôi là một trong 5 tác giả được trích dẫn nhiều nhứt.

Danh sách bài báo của tôi có thể tìm qua trang tác giả như ORCID hoặc trang web của Đại học New South Wales.

New Books (sách mới)

​Tôi đã xuất bản 15 cuốn sách ở Việt Nam. Sách tôi viết về loãng xương, y học, khoa học, phương pháp nghiên cứu, và kĩ năng mềm. Có 3 cuốn được trao giải thưởng. Đa số sách đều được tái bản, có vài cuốn tái bản đến 5 lần. Một số lớn sách do Nhà xuất bản Tổng Hợp ấn hành, và danh sách có trên trang web của Nhà xuất bản.

Dưới đây là danh sách một số sách mới xuất bản bởi Nhà xuất bản Tổng Hợp. Tháng 10/2020 Nhà xuất bản Tổng Hợp sẽ phát hành một cuốn sách mới của tôi có tựa đề là “Mô hình hồi qui và khám phá khoa học“. Kính mời quí bạn ủng hộ.