Khoá học về ‘panel data analysis’ và kĩ năng powerpoint (Presentation Science)

Xin thông báo đến các bạn rằng tháng 4 này sẽ có một khoá học về phân tích ‘panel data’ y(dữ liệu theo thời gian). Đây là một khoá học chúng tôi thực hiện lần đầu ở Việt Nam.

Panel data hay longitudinal data rất phổ biến. Bên kinh tế người ta thu thập dữ liệu về thu nhập, đầu tư, tuổi thọ, v.v. ở mỗi tỉnh thành qua nhiều năm. Các doanh nghiệp cũng thu thập dữ liệu về đầu tư, turnover, staff, v.v. theo thời gian. Trong y khoa, việc theo dõi bệnh nhân theo thời gian, và nhiều thông số lâm sàng được thu thập.

Câu hỏi nghiên cứu thường là đánh giá các mối liên quan, đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến outcome để có chánh sách và quyết định thích hợp. Vấn đề đặt ra là đánh giá bằng cách nào. Khoá học này sẽ đáp ứng câu hỏi đó. Chúng tôi kì vọng rằng sau khi hoàn tất lớp học, học viên sẽ:

* Hiểu những đặc điểm của dữ liệu theo thời gian;

* Hiểu các khái niệm như ‘mixed effects’, ‘random effects’, ‘fixed effects’ và có thể phát biểu những mô hình đó;

* Biết triển khai các mô hình ‘mixed effects’, ‘random effects’, ‘fixed effects’ bằng ngôn ngữ R;

* Diễn giải các tham số trong mô hình mixed effects’, ‘random effects’, ‘fixed effects’;

* Biết phương pháp hiển thị dữ liệu bằng chương trình ggplot2;

* Biết các qui ước và qui tắc soạn một báo cáo khoa học bằng powerpoint.

Khoá học 7 ngày, bắt đầu từ 6/4/2023. Sẽ có 20 bài giảng soạn rất công phu. Phần 1 (phân tích dữ liệu) gồm 15 bài, và phần 2 (cách soạn powerpoint) 5 bài giảng.

Các sinh viên sau đại học, nhà nghiên cứu, chuyên viên trong các cơ quan chánh phủ, hay bất cứ ai quản lí và phân tích dữ liệu panel hay longitudinal sẽ học được nhiều phương pháp hay và hiện đại trong khoá học này. Nói thiệt chứ không quảng cáo đâu nghen.

Báo cáo khoa học

Thời gian gần đây tôi được nhiều nơi yêu cầu làm workshop về cách soạn powerpoint slides và cách báo cáo trong các hội nghị khoa học. Ngày nay, báo cáo khoa học đã trở thành một khoa học, gọi là ‘Presentation Science’. Các bạn có thể đọc cuốn sách TED Talks sẽ thấy nó quan trọng như thế nào, nhưng rất nhiều người trong chúng ta không biết đến khoa học này.

Do đó, trong phần 2 sẽ có những hướng dẫn cụ thể về qui ước soạn slides và cách báo cáo theo chuẩn mực quốc tế. Phần này sẽ có 4-5 bài về kĩ thuật soạn slide và nghệ thuật trình bày. Tôi đã làm một workshop loại này ở bên Úc, và các học viên rất thích vì họ nói học được những điều bất ngờ. Tôi nghĩ các bạn sẽ thích lớp học với nội dung đầu tiên như thế này.

Chi tiết khoá học và ghi danh ở đây: https://ibep.com.vn/khoa-hoc-phan-tich-du-lieu-theo-thoi-gian-cach-soan-bao-cao-khoa-hoc