‘Nhìn giáo dục đại học mà nóng ruột’

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545}

Giáo sư NGUYỄN VĂN TUẤN (ĐH New South Wales, Úc) cảm thán như thế sau thời gian nghiên cứu về giáo dục đại học ở Việt Nam