Tiêm vaccine và cao huyết áp

Có bạn ở trong nước hỏi tôi khi tiêm vaccine người ta có hỏi tôi bị cao huyết áp hay có đo huyết áp hay không. Lí do là có nhiều nơi ở Việt Nam không tiêm vaccine covid cho người cao huyết áp. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân như sau:

Khi đi tiêm vaccine, tôi nhớ là không có đo huyết áp, nhưng có đo thân nhiệt. Ngoài ra, còn có một danh sách về các bệnh và triệu chứng mà tôi phải khai báo để xem mình có đáp ứng tiêu chuẩn tiêm chủng. Nhìn qua danh sách các triệu chứng tôi hiểu họ tầm soát nguy cơ covid. Sau này tôi biết rằng họ có hẳn một qui trình tiêm chủng mà các nhân viên y tế phải tuân theo. Qui trình đó được mô tả chi tiết từng bước ở đây [1,2].

Không thấy có nói gì đến cao huyết áp. Thật ra, cao huyết áp là một yếu tố nguy cơ bị covid, nên chẳng có lí do gì loại trừ các bệnh nhân này. Thật vậy, CDC khuyến cáo người mắc bệnh tim mạch nên tiêm vaccine [3] và điều này cũng nhứt quán với khuyến cáo của các hiệp hội tim mạch Hoa Kì [4].

Trong khi tìm hiểu vấn đề tôi thấy có một câu hỏi là sau khi tiêm vaccine thì huyết áp có tăng không? Có một báo cáo quan sát rằng một số bệnh nhân (cụ thể là 6 trên 113 người được tiêm vaccine) tăng huyết áp sau khi tiêm [5]. Trong số này có 4 người cần phải dùng thuốc để hạ huyết áp. Nhưng vì đây chỉ là quan sát thôi, nên khó có thể nói tăng huyết áp sau tiêm vaccine là do vaccine, vì có thể là do yếu tố khác. Hiệp hội cao huyết áp Pháp kết luận rằng không có mối liên quan nào giữa tiêm vaccine covid và tăng huyết áp [6].

No photo description available.

Tóm lại, các chuyên gia bệnh tim mạch khuyến cáo là người mắc các bệnh tim mạch, kể cả cao huyết áp, nên đi tiêm chủng vaccine covid. Những chứng cớ cho đến nay cho thấy vaccine không có ảnh hưởng đến cao huyết áp.

____

[1] https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/screening-procedure-nsw-health-facilities.aspx#%3A%7E%3Atext%3DAll%20staff%20and%20visitors%20entering%2Ccheck%20and%20an%20exposure%20assessment

[2] https://www1.health.nsw.gov.au/pds/ActivePDSDocuments/PD2021_013.pdf

[3] https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/health-conditions/heart-disease.html

[4] https://newsroom.heart.org/news/heart-disease-and-stroke-medical-experts-urge-public-to-get-covid-19-vaccinations

[5] https://www.ejinme.com/article/S0953-6205(21)00212-0/fulltext

[6] https://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2021/02/Statement-SFHTA-english-final-17022021.pdf