Thông báo số 1: Workshop về phương pháp nghiên cứu khoa học (Hà Nội)

Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo đến các bạn quan tâm: một chương trình hướng dẫn nghiên cứu khoa học 5 ngày sẽ được tổ chức tại Trường từ ngày 3/8 đến 7/8.

Chương trình giảng được thiết kế cho các bạn mới làm nghiên cứu khoa học hay có ý muốn theo học tiến sĩ. Tuy nhiên, sinh viên y khoa, sinh học, khoa học xã hội cũng có thể theo học.

Nội dung gồm 18 bài giảng (xem công văn). Những bài giảng được soạn theo đúng qui trình nghiên cứu, tức là từ lúc đặt câu hỏi nghiên cứu, chọn mô hình thiết kế, ước tính cỡ mẫu, thu thập dữ liệu, đến phân tích dữ liệu. Đây là một chương trình hay thấy trong các khoá học dành cho bác sĩ và dược sĩ mới tốt nghiệp và chuẩn bị cho việc theo học tiến sĩ. Do đó, các bạn sắp đi học ở nước ngoài sẽ tiếp thu nhiều kiến thức và kĩ năng trong nghiên cứu khoa học.

Học phí: 1 triệu cho mỗi học viên. (Xin nhắc thêm để so sánh rằng một lớp học 5 ngày như thế này ở Úc học phí khoảng 2000 đến 3000 AUD mỗi học viên).

Chi tiết ghi danh có thể xem trong công văn kèm theo đây:

Phòng Sau Đại Học

Điện thoại: 024.38267480 hoặc 098.303.2589

Email: baodtt@hup.edu.vn (Dương Thị Thu Bảo)

Hi vọng sẽ gặp các bạn ở Hà Nội vào tháng 8 này!

Download thông báo ở đây:

https://www.dropbox.com/s/dsfa3dyben5mu2t/349%20DHN-S%C4%90H%20Tuy%E1%BB%83n%20sinh%20kh%C3%B3a%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%A1p%20ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u%20NCKH.pdf?dl=0