Bằng khen (cho vui)

Tôi đã nhận được rất nhiều giải thưởng và khen tặng ngoài và trong nước. Nhưng tôi thích giải thưởng ở trong nước hơn vì đó là những gì mình làm được cho quê nhà dù nó không có tác động gì đến sự nghiệp của tôi ở nước ngoài, nên tôi chỉ để treo bên nhà ở Việt Nam. Hôm trước về nhà thấy mấy tấm award này nên chụp lại để làm kỉ niệm và để … khích lệ.