Lectures / Bài giảng

Trong trang này, bạn đọc có thể xem qua một số bài giảng do tôi thực hiện trong thời gian gần đây. Mỗi năm tôi được mời giảng trong các hội nghị chuyên ngành nhưng không thể đưa các bài giảng đó lên trang web do vấn đề bản quyền. Do đó, trang này chỉ có những bài giảng và bài viết dành cho các bạn Việt Nam mà thôi.

Mỗi năm tôi có dịp về Việt Nam nhiều lần, và được mời nói chuyện hay giảng trong các workshop. Các chương trình workshop thường kéo dài từ 3 ngày đến 14 ngày, và số bài giảng có thể dao động từ 10 đến 60. Tôi rất vui vì các workshop đó được sự ủng hộ của nhiều bạn từ Nam chí Bắc, và mỗ workshop thường có hơn 100 người tham dự. Trong 15 năm qua, chúng tôi đã thực hiện chừng 20 workshop như thế trên khắp nước. Những workshop này xoay quanh các chủ đề như:

  • phương pháp nghiên cứu
  • phương pháp phân tích dữ liệu
  • phương pháp dịch tễ học
  • y học thực chứng
  • loãng xương
  • cách viết và công bố bài báo khoa học

Nội dung của các workshop đó đã được đúc kết thành vài quyển sách do Nhà xuất bản Tổng Hợp ấn hành. Dưới đây là vài bài tiêu biểu để các bạn có thể tham khảo:

Cách viết bài báo khoa học: những bài viết hướng dẫn cách soạn bài báo khoa học, cách trả lời bình duyệt, vấn nạn tập san dỏm, lí do bài báo bì từ chối, v.v. 

Phương pháp nghiên cứu: tập hợp những bài viết hướng dẫn phương pháp khoa học.  

Danh sách video bài giảng: một số (khoảng 100) bài giảng về y học thực chứng (chưa hết) và phân tích dữ liệu do tôi thực hiện trên youtube trong thời gian 2014-2020.  

Loạt bài giảng về phương pháp phân tích dữ liệu tại Viện Garvan 2014

Lecture 1: Introduction to R

Lecture 2: SD or SE

Lecture 3: Descriptive analysis of categorical data

Lecture 4: Intro to P value

Lecture 5: Comparing two groups (continuous data part 1)

Lecture 6: Comparing two groups (cont data part 2)

Lecture 7: R graphics (intro)

Lecture 8: Intro to Bayesian inference (t-test)

Lecture 9: Bayes Factor

Lecture 10: Odds, risk, hazards, etc

Lecture 11: Correlation analysis

Lecture 12: Introduction to regression analysis

Lecture 13: Assumption of regression analysis

Lecture 14: Analysis of variance (ANOVA)

Lecture 15: ANOVA by linear model

Lecture 16: Analysis of covariance

Lecture 17: Sample size determination

Lecture 18: Introduction to logistic regression (final)

This image has an empty alt attribute; its file name is 32fd7-86994c_d02a1e04e0d64eb0a84aca9f5c094686mv2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is a6679-86994c_5316e93a9be247d5b2f2de8071a39fd2mv2.jpg
Hai người giảng viên đã cùng tôi đi khắp mọi miền đất nước để giảng về phương pháp nghiên cứu khoa học. Hình trái là Bs Trần Sơn Thạch (Garvan Institute). Hình phải là Bs Hà Tấn Đức thuộc Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s